Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή παρουσία του Συλλόγου Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των μελών μας σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας,  η επικοινωνία μεταξύ των μελών αλλά και η ανάδειξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού μας έργου.

Ο Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π. ιδρύθηκε το 2009 ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και ΙΙ, νυν  Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.αντίστοιχα ενώ είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π).

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των μελών του Συλλόγου μετά την εφαρμογή του Ν. 4009/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα μέχρι και σήμερα η ένταξη μελών Ε.ΤΕ.Π. και Διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. υπό προϋποθέσεις.