Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Το τρέχον Δ.Σ. σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν την 4η/12/2015 είναι το εξής:

  • Χρυσοβαλαντία Καραγιάννη, Πρόεδρος
  • Χρήστος Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος
  • Μαρία Σιδερή, Γενική Γραμματέας
  • Νίκη Γεωργή, Ταμίας
  • Χρήστος Τσαγγάρης, Ειδικός Γραμματέας