Επικοινωνία

Σύλλογος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 – Μυτιλήνη
email: dsseedippa(at)aegean.gr
Τηλέφωνο: 22510-36213