Νόμος 4415/2016 – δυνατότητα ένταξης μετά από κρίση σε θέσεις Λέκτορα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4415/2016 όπου σύμφωνα με το άρθρο 61 οι συνάδελφοι Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. με βαθμίδα τουλάχιστον Β’ έχουν το ...

Read more

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Read more

Εγκύκλιος εφαρμογής Ν. 4386/2016

Read more

Διαβούλευση (Ερευνητικές Ομάδες)

Read more

Πρακτικά ΓΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα πρακτικά της ΓΣ 20-5-2016. Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο email του ΔΣ.

Read more

Περιορισμένη πρόσβαση

Περιορισμένη πρόσβαση

Read more

Ιστοσελίδα του Συλλόγου

Ιστοσελίδα του Συλλόγου

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία της ιστοσελίδας του Συλλόγου.

Read more