Πρακτικά ΓΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα πρακτικά της ΓΣ 20-5-2016. Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο email του ΔΣ.