Διαβούλευση (Ερευνητικές Ομάδες)

Από τις Πρυτανικές Αρχές προωθήθηκε Σχέδιο πρόσκλησης υποστήριξης ερευνητικών ομάδων προς διαβούλευση και αποστολή σχολίων προς το Υπουργείο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο θα το βρείτε είτε στο email σας είτε στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα σχόλια σας ως σχόλιο στο παρόν μήνυμα.

Leave a Reply