Εγκύκλιος εφαρμογής Ν. 4386/2016

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος εφαρμογής διατάξεων του Ν. 4386/2016 που αφορούν το προσωπικό Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. και μπορείτε να την δείτε εδώ. Η εγκύκλιος δεν διαφέρει από την αρχική ερμηνεία των διατάξεων που πραγματοποίησε το ΔΣ. Αναμένουμε πλέον την εφαρμογή του Νόμου από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και θα σας κρατήσουμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη.

 

Leave a Reply