Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 13 του Ν. 4369/2016, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης. Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να γίνει εδώ