Νόμος 4415/2016 – δυνατότητα ένταξης μετά από κρίση σε θέσεις Λέκτορα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4415/2016 όπου σύμφωνα με το άρθρο 61 οι συνάδελφοι Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. με βαθμίδα τουλάχιστον Β’ έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν μετά από κρίση σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα. Το νόμο μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Leave a Reply