Ανακοίνωση Ομοσπονδίας σχετικά με το Ν. 4415/2016 και την διάταξη ένταξης σε θέση Λέκτορα

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. αναφορικά με τη ρύθμιση για την ένταξη μελών του κλάδου μας σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα.