Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του ΣΕΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 παρ. 3 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, την Τρίτη 27/09/2016 και ώρα 12:00, στις παρακάτω αίθουσες τηλεδιάσκεψης των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος. Αποστέλλεται συνημμένη η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης για την ενημέρωσή σας.
Αίθουσες τηλεδιάσκεψης που έχουν δεσμευθεί:
Αίθουσα Μυτιλήνης (Τμήμα Γεωγραφίας), αίθουσα Ρόδου 2 (7ης Μαρτίου), αίθουσα Χίου 2, αίθουσα Σάμου 2 και αίθουσα Σύρου 2.

Επίσης, ενημερώστε μας άμεσα εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε από τον προσωπικό σας υπολογιστή και από χώρο εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Χρυσοβαλαντία Καραγιάννη Σιδερή Μαρία
Πρόεδρος Γενική Γραμματέας