Δικαστική διεκδίκηση περικοπών ειδικού μισθολογίου

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

η παρακάτω ανακοίνωση αφορά μόνο τα πρώην μέλη ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ.

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία που μας προώθησε ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Μητροφάνης, σχετικά την ομαδική δικαστική διεκδίκηση κατ’εφαρμογή απόφασης του ΣτΕ για τις περικοπές στο μισθολόγιό μας το 2012.

Όπως θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι, η προτεινόμενη διαδικασία για την καταβολή των αποδοχών μας (από 1/1/2015), τις οποίες λαμβάναμε πριν την 1η /8/2012, είναι χρονοβόρα και απαιτεί συγκεκριμένα βήματα εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.

Προκειμένου να καταγραφεί το αρχικό σας ενδιαφέρον για συμμετοχή ή όχι στη δικαστική διεκδίκηση, θα παρακαλούσαμε όπως ενημερώσετε το Δ.Σ. του ΣΕΕΔΙΠ Παν. Αιγαίου, μέχρι και το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Επιπρόσθετά, εάν υπάρχουν απορίες επί της διαδικασίας παρακαλούμε αυτές να μας κοινοποιηθούν ώστε να λάβουμε σχετική ενημέρωση/καθοδήγηση από τους καθ’ ύλην αρμόδιους.

Με εκτίμηση,

Δ.Σ. ΣΕΕΔΙΠ Παν. Αιγαίου