Ενημέρωση για κατάθεση αίτησης για μη παραγραφή αναδρομικών

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος σε σχέση με την καταβολή αναδρομικών από εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα ή από τη χορήγηση επόμενου Μ.Κ/χρονοεπιδόματος, τόσο το Τμήμα Μισθοδοσίας όσο και ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος, δηλώνουν ότι ΔΕΝ τίθεται ζήτημα παραγραφής μετά από την παρέλευση διετίας από την έναρξη της αξίωσης, δεδομένης της διακοπής παραγραφής λόγω του Ν. 4386/16 που επιτάσσει την καταβολή των αναδρομικών.

Ωστόσο θεωρούμε σκόπιμη για την διασφάλιση των αναφερόμενων συναδέλφων στο παρόν μήνυμα στους οποίους/ες δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά στη μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2016, την υποβολή εκ μέρους σας αίτησης διακοπής της παραγραφής για την περαιτέρω διασφάλιση της διαδικασίας (τ’αναδρομικά σας θα καταβληθούν στη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2017).

Σχέδιο αίτησης υπάρχει συνημμένο, το οποίο πρέπει να υποβληθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να κατατεθεί στο κεντρικό Γραφείο Πρωτοκόλλου της Μυτιλήνης (τηλ. 2251036132, e-mail: tamanidou@aegean.gr ), το αργότερο μέχρι τις 31/12/2016.

Στη διάθεσή σας
Δ.Σ. ΣΕΕΔΙΠ Παν. Αιγαίου

  12-12-2016 Αίτηση διακοπής παραγραφής (41.5 KiB, 3 hits)
You do not have permission to download this file.