Σχέδιο κανονιστικής απόφασης μεταδιδακτορικής άδειας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σχέδιο κανονιστικής απόφασης σχετικά τη μεταδιδακτορική άδεια των μελών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ το οποίο θα προτείνουμε στη Διοίκηση του Ιδρύματος για την εφαρμογή σχετικής διάταξης του Ν. 4386/2016. Το εν λόγω σχέδιο της απόφασης βασίσθηκε τόσο στην ισχύουσα νομοθεσία όσο και σε παρόμοια απόφαση που έχει εκδοθεί για τα μέλη ΔΕΠ (04/29.01.2015 απόφαση της Συγκλήτου, Θέμα 7.12 «Διαδικασία χορήγησης επιστημονικής άδειας).

Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται τα σχόλια σας αποκλειστικά μέσω της υποβολής σχολίων στο εν λόγω post μέχρι και 31/12/2016 ώστε να προωθηθεί το σχέδιο στις διοικητικές υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο πριν τη Σύγκλητο του Ιανουαρίου.

Δ.Σ. ΣΕΕΔΙΠ Παν. Αιγαίου

  Σχέδιο κανονιστικής απόφασης μεταδιδακτορικής άδειας (30.0 KiB, 18 hits)
You do not have permission to download this file.

5 thoughts on “Σχέδιο κανονιστικής απόφασης μεταδιδακτορικής άδειας

 1. Πρώτο Bullet: Γιατί “εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας”; Θα έλεγα να μείνει στα πλαίσια της ΓΣ τουλάχιστον για τα μέλη ΕΔΙΠ που ανήκουν σε Τμήματα. Εκτός βέβαια αν ορίζεται ρητά στον νόμο. Πάντως για τα μέλη ΔΕΠ δεν έχω καταλάβει ότι εμπλέκεται η σχολή.

  Δεύτερο Bullet: Γιατί “πρέπει να είναι διατυπωμένο….. και το έργο (διδακτικό κλπ.) που θα του/της ανατεθεί για το υπόλοιπο του/ων ακαδημαϊκού/ών εξαμήνου/ων, προ ή/και μετά την απουσία του”. Δεν ξέρω αν για κάποιους είναι ξεκάθαρο αλλά τουλάχιστον για το δικό μας τμήμα οι ανάγκες μεταβάλλονται ανά εξάμηνο. Υπάρχουν μαθήματα επιλογής με εργαστήρια που άλλοτε έχουν πολύ κόσμο και επομένως πολλά εργαστηριακά τμήματα και άλλοτε λιγότερο. Επιπλέον άλλοτε έχουμε βοηθητικά Υπ. Διδάκτορες και άλλοτε όχι. Δεν γίνεται να προγραμματίσεις με ακρίβεια ένα χρόνο πριν.

  Τρίτο Bullet: “Το χρονικό διάστημα λήψης της εκπαιδευτικής άδειας, μπορεί να είναι και μικρότερο των 6 ή των 12 μηνών.” Είναι ασαφές. Καταρχήν δεν λέμε ποια είναι η «στάνταρ» διάρκεια, υποθέτω εξάμηνο, και ποια είναι η μικρότερη (Τρίμηνο; Μήνας;)

 2. Καλημέρα Δημήτρη,

  Πρώτο Bullet: Έτσι ορίζεται και για τα ΔΕΠ είναι η διαδικασία που προβλέπει το 27 του 4009

  Δεύτερο Bullet: Έτσι ορίζεται και για τα ΔΕΠ είναι η διαδικασία που προβλέπει το 27 του 4009 (“…στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική άδεια…”). Αν δεν είναι ξεκάθαρο τι θα κάνεις ακόμα καλύτερα. Το πρόβλημα υπάρχει όταν κάνεις κάποια κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία πρέπει να καλυφθούν από άλλους διδάσκοντες. Πχ αν κάνεις επιλογής τότε αναφέρει στην εισήγηση ότι δεν θα προσφερθούν και τελείωσε. Έτσι γίνεται συνήθως στις πράξεις αδειών που έχω δει.

  Τρίτο Bullet: Επίσης έτσι αναφέρεται στη αντίστοιχη απόφαση των ΔΕΠ. Υποθέτω ότι έχει να η στάνταρ διάρκεια είναι μήνας χωρίς να αναφέρεται κάπου. Καλό είναι να μην διαφοροποιηθούμε. Σε κάθε περίπτωση δεν το έχω δει να εφαρμόζεται, δηλαδή όλοι πάνε για εξάμηνο τουλάχιστον

  Χρήστος

 3. Δεν βλέπω στο σχέδιο αναφορά στο Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ Α’ 189/29-9-2009). «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης».
  Δεν χρειάζεται ή το ξέχασαν;

 4. Μπορείτε να μας στείλετε την 126603/Ζ2/29.07.2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;

  Ευχαριστώ

 5. Τόλη καλησπέρα,
  Η εγκύκλιος είναι εδώ:
  http://eedip.aegean.gr/?p=235

  Σχετικά με το ΠΔ 147, η εν λόγω άδεια “για μεταδιδακτορική έρευνα” δεν προβλέπεται στο ΠΔ αλλά στον 4386/16. Είναι επιπλέον άδεια από το ΠΔ και αφορά προφανώς μόνο τους κατόχους διδακτορικού.

  Χρήστος

Leave a Reply