Εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης των μελών της καταληκτικής βαθμίδα

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 της Κανονιστικής Απόφασης που αφορά στην εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης των μελών της καταληκτικής βαθμίδας. Προς διευκόλυνσή σας, το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η Κανονιστική Απόφαση, μετά από τη σχετική Απόφαση της Συγκλήτου μπορείτε να το βρείτε εδώ. Σημειωνουμε ότι έως σήμερα έχει δημοσιευθεί αντίστοιχη κανονιστική απόφαση και του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Παρακαλούμε τα σχόλια και οι παρατηρήσεις επί του κειμένου να υποβληθούν ως σχόλια στην παρούσα ανακοίνωση θεωρώντας ότι θα πρέπει κατά το δυνατόν να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή της ανταλλαγής απόψεων στο τέλος του Μαρτίου. ​

  Εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης των μελών της καταληκτικής βαθμίδας (20.5 KiB, 13 hits)
You do not have permission to download this file.